Καμπάνια με στόχο τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη σωστή διαχείριση αλλά και τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, έχει προχωρήσει σε μία ολοκληρωμένη καμπάνια η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας προβλέπονται εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, προληπτικοί έλεγχοι από μικτά κλιμάκια της Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και Φιλοζωικών Οργανώσεων καθώς και προβολή σχετικών σποτ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας στα ηλεκτρονικά μέσα  της Κρήτης.

Στόχος μέσα από την προβολή των σποτ είναι να μειωθεί η εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς που αποτελεί τελευταία μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνον, αλλά είναι και μία από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης των ζώων.

1.Βαρελόσκυλα  

2. Κακοποίηση

3. Ηλεκτρονική Σήμανση

4. Εγκατάλειψη

5. Στείρωση

6. Αλυσόδεση