Π.Φ.Π.Ο.: Η Δημοτική Αστυνομία αναρμόδια να ελέγχει τα ζώα συντροφιάς

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) κ. Γιώργο Πατούλη, τους Δήμος όλης της χώρας και το Υπουργείο Εσωτερικών, έστειλε η Πανελλαδική Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.), στην οποία εξηγεί ότι μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αυτή δεν έχει πλέον καμία αρμοδιότητα ελέγχου ή επιβολής προστίμων σε ό,τι αφορά τα ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με τις αλλαγές του νόμου 4039/2012.

Η Π.Φ.Π.Ο. αναφέρει διεξοδικά τι ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την αφαίρεση της Δημοτικής Αστυνομίας από τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων. Προτείνει τόσο στους Δημάρχους όσο και στους Αντιδημάρχους να ασκούν συστηματική πίεση προς τις αστυνομικές αρχές για να πραγματοποιούν διαρκείς ελέγχους στην περιοχή τους για τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων και τον έλεγχο των δεσποζόμενων για ηλεκτρονική σήμανση.

Η Π.Φ.Π.Ο. αναφέρει στην επιστολή της

Όπως πληροφορηθήκαμε από δημοσίευμα της Εφημερίδας “Θάρρος” με ημερομηνία 3/10/2015, ο Δήμος Καλαμάτας ανέθεσε στην Δημοτική Αστυνομία τον ρόλο ελέγχου της ευζωίας αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, ο Ν.4039/2012 (που αφορά στην προστασία των ζώων) τροποποιήθηκε, και με το Άρθρο 46 του Ν.4235/2014 αφαιρέθηκε από τα αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων η Δημοτική Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 46 του Ν.4235/2014 προβλέπεται ότι:
Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«ιδ) Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων».

Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου η Ελληνική Αστυνοµία, η Δασική Υπηρεσία, τα Τελωνεία, οι Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και έως έναν ανιχνευτή ανά φορέα.»
Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόµου είναι τα αναφερόµενα στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 1.»

Και τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 64 παράγραφος 47 του Ν.4235/2014 καταργείται: «Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε όλους τους Δήμους της χώρας, ότι κάθε απόφασή τους που είναι αντίθετη στις διατάξεις του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.4235/2014 είναι άκυρη και καταχρηστική.

Η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει καμία αρμοδιότητα ελέγχου σε ό,τι αφορά τα ζώα συντροφιάς, μετά την τροποποίηση του Νόμου. Ακόμα και τα πρόστιμα που όπως ενημερωθήκαμε από τοπικά φιλοζωικά σωματεία επιβλήθηκαν ήδη, είναι άκυρα. Παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας σχετικά.

Τέλος, η πρότασή μας για την ορθή εφαρμογή του Νόμου είναι, ο κάθε Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ή ακόμα και ο ίδιος ο Δήμαρχος κάθε πόλης, να ασκήσουν συστηματικά πίεση προς κάθε κατεύθυνση (Δ/ΚΤΕΣ Αστυνομικών τμημάτων, Αστυνομικές Διευθύνσεις της περιοχής του, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) ώστε τα τοπικά Α.Τ. να πραγματοποιούν διαρκείς ελέγχους στην περιοχή τους για την ευζωία των ζώων και τον έλεγχο των δεσποζόμενων για ηλεκτρονική σήμανση, καταγραφή και τήρηση κανόνων ευζωίας.