Δώρισαν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης όχημα για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, στη μεταβίβαση, δωρεά και παραχώρηση ενός κλειστού αυτοκινήτου αξίας 15.000 ευρώ για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων.

Η δωρεά έγινε παρουσία της Συμβολαιογράφου κας Ουρανίας Σωτηρχέλη. Το Συμβόλαιο Δωρεάς Αυτοκινήτου φέρει τις υπογραφές του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου κ. Παναγιώτη Παναγόπουλου. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, κ. Ν. Ντουμανίδης, ο οποίος τόνισε ότι η υπογραφή του Συμβολαίου αποδεικνύει αφενός την άριστη συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας και του Δήμου αφετέρου την ευαισθησία για τ' αδέσποτα ζώα που διακρίνει τους δύο φορείς, ενώ ευχήθηκε η πράξη αυτή σύντομα να βρει και άλλους μιμητές.