Τσιπάρισμα κατοικίδιων με 5.5 ευρώ στη Λέσβο

Ο Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων «Η Κιβωτός Μυτιλήνης» ενημερώνει ότι ο Δήμος Λέσβου αποφάσισε να προσφέρει στους δημότες του που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουν ηλεκτρονικά (τσιπάρουν) τα κατοικίδιά ζώα τους σε τιμή κόστους, ενεργοποιώντας το άρθρο 4 παρ. 3α του Ν.4039/2012. Το κόστος υπολογίζεται στα 5.5 ευρώ ανά ιδιόκτητο κατοικίδιο.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι η ηλεκτρονική σήμανση αφορά όλα τα ιδιόκτητα ζώα συντροφιάς, και δεν εξαιρούνται οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Δήμου Λέσβου (η συγκεκριμένη εξαίρεση που προέβλεπε ο Ν.4039/2012 έπαψε να ισχύει με τον Ν.4235/2014, Άρθρο 46). Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το πρόστιμο για ένα "ατσιπάριστο" κατοικίδιο είναι 300 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου στον αριθμό σταθερού τηλεφώνου 22510 25196 (ώρες δημοσίων υπηρεσιών).

Στους δικαιούχους ιδιοκτήτες συμπεριλαμβάνονται οι εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν φωτοτυπία ταυτότητας και φωτοτυπίες επικυρωμένες από ΚΕΠ των κάτωθι (ανάλογα την κατηγορία):

  • Πολύτεκνοι & τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
  • ΑΜΕΑ:  Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
  • Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ.
  • Διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας: Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας.