Συμβουλές για καταγγελίες παθητικής κακοποίησης

Αναλυτικές οδηγίες για το πώς ένας πολίτης μπορεί να βοηθήσει ένα ζώο που έχει πέσει στην αντίληψή του να διαβιώνει σε άθλιες συνθήκες, δίνει η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας κα Νατάσα Μπομπολάκη, προκειμένου να τεθεί τέρμα στο μαρτύριο του ακολουθώντας την νομική οδό.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, 1β του νόμου 4039/2012 απαγορεύεται η μόνιμη παραμονή των ζώων στα μπαλκόνια, βεράντες ή άλλους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και την πρόσφατη επεξηγηματική εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία εξεδόθη μετά από αίτημα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.), η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας του άρθρου 1 και 5 του ίδιου νόμου, συνιστούν το αδίκημα της παθητικής κακοποίησης ζώων.

Ως υπεύθυνοι πολίτες έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ένα ζώο έχοντας στη διάθεση μας τις ακόλουθες επιλογές.

Α. Να επικοινωνήσουμε με τον ιδιοκτήτη του ζώου, να του εξηγήσουμε τι πρέπει να αλλάξει, ως προς τις συνθήκες διαβίωσής του, και να κάνουμε αναφορά στον νόμο.

Β. Αν δεν συμμορφωθεί, οι κινήσεις μας είναι οι εξής:

1. Καλούμε την Αστυνομία η οποία οφείλει να προσέλθει.

Η Αστυνομία, αφού διαπιστώσει τις παραβάσεις του νόμου, πρέπει να κόψει τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα, που ορίζονται για την κάθε περίπτωση στο άρθρο 21 του 4039/12.

Συνήθως πριν κόψει το σχετικό πρόστιμο, εξηγεί στον ιδιοκτήτη τον νόμο, του δίνει περιθώριο μιας βδομάδας περίπου και μετά – αν δεν συμμορφωθεί – κόβει το αντίστοιχο πρόστιμο στα ειδικά μπλοκάκια που υπάρχουν ή αν δεν έχει ο συγκεκριμένο δήμος εκδώσει ακόμα τα ειδικά μπλοκ ακόμη, το πρόστιμο κόβεται σε αυτά που ήδη έχουν για άλλες παραβάσεις.

2. Καλούμε το 100 και δίνουμε πληροφορίες για το σημείο όπου βρίσκεται το κακοποιημένο παθητικά ζώο και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να στείλουν περιπολικό.

Ή πηγαίνουμε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και κάνουμε καταγγελία επώνυμη, περιγράφοντας τις συνθήκες που ζει το ζώο και επικαλούμαστε τον ανωτέρω νόμο.

Όταν η Αστυνομία προσέλθει και διαπιστώσει τις παραβάσεις εκ του νόμου, τότε κανονικά πρέπει να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη, να τον συλλάβει και να έλθει σε επικοινωνία με τον εισαγγελέα υπηρεσίας, (ή την εισαγγελέα Ζώων Αθηνών αν πρόκειται για την Αττική), ώστε να του δώσει οδηγίες.

Ο εισαγγελέας ή θα διατάξει την κράτηση του ιδιοκτήτη και θα τον οδηγήσει την επόμενη μέρα στο αυτόφωρο ή θα διατάξει να αφεθεί ελεύθερος και θα ορίσει σύντομα μέσα σε ένα μήνα περίπου, άλλη ημερομηνία για να εκδικαστεί το αυτόφωρο.

3. Εάν μετά τα παραπάνω οι συνθήκες του ζώου παραμένουν οι ίδιες, τότε μπορούμε με αίτημα ενός φιλοζωικού συλλόγου αιτιολογημένο, με φωτογραφίες και ό,τι άλλο στοιχείο έχουμε, να ζητήσουμε την αφαίρεση του ζώου προσωρινά ή οριστικά.

Εάν ο εισαγγελέας, που θα παραλάβει το αίτημά μας, το κάνει αποδεκτό, τότε εκδίδει εισαγγελική εντολή προς το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για την αφαίρεση του ζώου και την παράδοσή του στο φιλοζωικό σωματείο.

Οι παραπάνω ενέργειες (η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. το αίτημα αφαίρεσης από την αρμόδια Εισαγγελία) μπορούν να γίνουν είτε σωρευτικά, είτε μεμονωμένα η κάθε μία. Επίσης οι ενέργειες αυτές είναι οι ίδιες σε κάθε περίπτωση κακοποίησης ζώου είτε παθητικά, είτε ενεργητικά.

Ανάλογα βέβαια με την περίπτωση, πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω ενέργειες.