Δεν απαιτούνται τα 100 ευρώ για καταγγελίες

Εάν πέσει στην αντίληψη σας ένα περιστατικό κακοποίησης ή θανάτωσης ζώου και θέλετε να καταγγείλετε τον ή τους δράστες στις αστυνομικές αρχές, σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η καταβολή του παράβολου των 100 ευρώ καθώς πρόκειται για αυτεπάγγελτο αδίκημα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αρ. 71377/12/396322 (από 30-3-2012) και την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου υπ’ αρ. 1/13/1631/8.4.13.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο του Αρείου Πάγου αναφέρεται: «Μείζονος σημασίας θέμα, καθίσταται και η αναφορά στην αστυνομική αρχή ότι πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο έγκλημα για το οποίο δεν προαπαιτείται η καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ, ως ισχύει για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, αλλά και η τήρηση της αυτοφώρου διαδικασίας, κρίνεται αναγκαία για τον κολασμό του εγκλήματος αυτού που έχει βαρύνουσα εγκληματική απαξία (Σχετική η υπ’ αρ.71377/12/396322, από 30-3- 2012, εγκύκλιος, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προς τις αστυνομικές αρχές της χώρας)».

Ως εκ τούτου εάν ο αστυνομικός στον οποίο απευθυνθήκατε έχει άγνοια των νόμων και σας ζητήσει κατά παράβαση καθήκοντος να καταβάλλετε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ για την αυτεπάγγελτη μήνυση, θα αρνηθείτε να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια, ενημερώνοντάς τον ότι αυτό δεν προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.